30/10/11


Hem imprès la SEGONA EDICIÓ de LO CAMPUS MÈDIC 6 i el seguirem repartint als Hospitals de Lleida i a la Facultat de Medicina.Sembla que explicar l’espectacle del Vicerector i el Pla de Bolonya crea interès als lectors.